wróć

Zespół dworsko-parkowy w Muchlinie

Przy ulicy Konińskiej 2 w Turku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 72 prowadzącej do Konina, stoi okazały dwór z przylegającym do niego pokaźnym zespołem parkowym. Cały teren o powierzchni ponad 3 hektarów jest solidnie ogrodzony i niedostępny dla turystów. Przez wiele lat w pochodzącym z 2 połowy XIX wieku dworku mieścił się Państwowy Dom Dziecka w Turku. Obiekt nie jest używany od 2015 roku.

Przez ostatnie lata w mieście toczyła się burzliwa dyskusja na temat przyszłości budynku. Władze powiatu chciały sprzedać nieruchomość, ponieważ nie posiadały ani potrzeb ani finansowych możliwości jego zagospodarowania. Zbycie obiektu miało być szansą na rewitalizację jego i jego otoczenia i przywrócenie walorów użytkowych całego zespołu dworskiego. Nikt jednak nie był zainteresowany kupnem nieruchomości, głównie ze względu na jej nienajlepszy stan techniczny i wysokie koszty jej odnowy, szacowane ostrożnie na kilka, a może nawet kilkanaście milionów złotych.

Finalnie powiat podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu budynku po byłym Domu Dziecka na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny związany z funkcjonowaniem jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. W wyremontowanym budynku, który stanie się siedzibą WOT będzie stacjonowało 75 żołnierzy batalionu lekkiej piechoty na stałe. Będą się tutaj także odbywały szkolenia dla wojskowych. Mówiono także o możliwościach dodatkowego kształcenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.