wróć

Zespół dworski w Słodkowie

Zespół dworski w Słodkowie pochodzi z XIX wieku. Budynek od wschodu otocz park, a od zachodu i południa sąsiaduje z budynkami folwarcznymi. Gdy staniemy na dawnym dziedzińcu gospodarczym – przed podjazdem starego dworu – zauważymy, że w Słodkowie zachował się przykład skromnej rezydencji szlacheckiej z okresu klasycyzmu, niewiele różniącej się od większego domu miejskiego z tego czasu. To właśnie niewielkich dworów szlacheckich było niegdyś na ziemiach polskich najwięcej.

Warto zauważyć, że charakterystyczny ganeczek wejściowy na kolumnach, pojawiający się w architekturze polskich rezydencji dopiero w XVIII wieku, jest dziś symbolem dworu niczym z „Pana Tadeusza”. Cieszy się zresztą popularnością i we współczesnym budownictwie, o czym wie niemal każdy mieszkaniec osiedla domków jednorodzinnych. Przed 1939 rokiem właścicielem majątku był kapitan Wojska Polskiego Tadeusz Daniszewski. Po nacjonalizacji w latach powojennych (1946-1960) mieściło się tutaj Nadleśnictwo Turek. W okresie „Polski Ludowej” dawne zabudowania gospodarcze uległy zniszczeniu, zarósł też niewielki ogród parkowy. W 2006 roku Gmina Turek przeprowadziła kompleksową renowację dworu i jego otoczenia ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy własnych; obecnie mieści się tutaj biblioteka.