wróć

Zbiornik w Janiszewie

W latach 1989-2017 na gruntach wsi Janiszew, Koźmin, Głowy i Kwiatków na trzech polach wydobywczych  prowadzona była eksploatacja złoża węgla brunatnego. Początkowo podstawowym kierunkiem rekultywacji
w odkrywce „Koźmin” był kierunek rolny, z postępem i czasem zadecydowano, iż obszar pogórniczy zostanie zagospodarowany w cztery jeziora. Jako pierwszy w latach 2007-2010 został wykonany i napełniony zbiornik Janiszew o powierzchni 58 ha i głębokości 10,5 m (GPS 58.0814 18.6241). W okresie 2008-2013 uformowana została czasza blisko 110 ha zbiornika o docelowej głębokości 10m (GPS 52.0875 18.6507).

Tuż po zakończeniu eksploatacji złóż w rejonie miejscowości Głowy i Kwiatków przystąpiono do prac budowlanych dwóch ostatnich zbiorników o powierzchni około 80 ha i około 110 ha i głębokości około 40m (GPS. 52.0986 18.6588; 52.0901 18.6707) Docelowo, poza retencją zbiorniki mają również pełnić funkcje rekreacyjno-sportową (Janiszew i Koźmin) i przyrodniczą (Głowy i Kwiatków). W przyszłości Gmina Brudzew zamierza przeobrazić tereny pokopalniane w wyjątkową atrakcję turystyczną poprzez realizację projektu re/KULTYWATOR. Jego założeniem jest budowa nowoczesnego Centrum Nauki ENERGIA BRUDZEW, którego ekspozycje stanowić będą instalacje odnawialnych źródeł energii, w połączeniu z Parkiem Odkryć prezentującym unikatowe na skalę światową znaleziska geologiczne i archeologiczne (kopalny las sprzed 12 tys. lat i osadę z czasów rzymskich położoną na dawnym szlaku bursztynowym).