wróć

Zbiornik Bogdałów

W roku 1975 na gruntach rolnych i leśnych wsi Kalinowa, Bogdałów i Bogdałów Kolonia rozpoczęto budowę odkrywki Bogdałów, dwa lata później przystąpiono do eksploatacji soczewki węgla brunatnego, którą zakończono w 1991 roku. Wyrobisko końcowe odkrywki zostało uzupełnione nadkładem transportowanym ponad pięciokilometrowym taśmociągiem z wkopu udostępniającego odkrywki Koźmin. Zwałowisko wewnętrzne o powierzchni 315 ha zrekultywowano w kierunku rolnym i leśnym, poniekąd odtwarzając zagospodarowanie terenu sprzed eksploatacji złoża.

W roku 1994, na gruntach przekazanych Lasom Państwowym, kopalnia w porozumieniu z nadleśnictwem, wybudowała zbiornik wodny Bogdałów (GPS 52.0483 18.5966) – jezioro o powierzchni 11,6 ha, o stromym dnie głębokim na 11,7 m i pojemności około 600 tys. m3. Brzegi akwenu porasta trzcina pospolita i pałka wąskolistna. W jeziorze żyją liczne gatunki ryb, a w szuwarach chętnie gnieżdżą się dzikie kaczki i perkozy. W jego bezpośrednim otoczeniu występuje po stronie południowej rodzimy bór sosnowy, z kolei na północy las mieszany na zwałowisku, w którym dominują uprawy sosny i brzozy.

Co roku „Bogdałów” odwiedzają tysiące osób, które wypoczywają nad zbiornikiem, łowią ryby bądź podróżują po ścieżkach dydaktycznych. Niestety, ze względu na małą stabilność czaszy zbiornika, wprowadzono na nim ZAKAZ KĄPIELI ! Na skraju kompleksu leśnego znajduje się dawny osadnik wód kopalnianych w Kalinowej (GPS 52.0523 18.5823) – czasowej budowli hydrotechnicznej związanej z oczyszczaniem wód brudnych, która po rekultywacji terenu odkrywki, była sztucznie zasilana i wykorzystywana jako akwen wodny. W 2012r. 16 ha zbiornik osuszono i pozostawiono samoczynnej rekultywacji – renaturyzacji, przez co stał się obiektem ekohydrologicznym. Po upływie kilku lat obserwuje się, że warunki wilgotnościowe i glebowe powierzchni osadnika sprzyjają inwazji roślinności zielnej i drzewiastej.