wróć

Uroczysko Radyczyny

Uroczysko Radyczyny to rozległy kompleks leśny porośnięty przede wszystkim sosną pospolitą. Ubogie siedlisko borów świeżych i suchych, ze względu na niedobór wody oraz niską klasę gleb, gdzie drzewostany charakteryzują się niską jakością techniczną, małym zróżnicowaniem zwierząt, krzewów i roślin zielnych. Pomimo to, wśród nich znajduje się jednak coś bardzo cennego dla leśnika i przyrodnika – bory chrobotkowe, niezwykle rzadkie na terenie Polski, objęte programem NATURA 2000. Nazwa tego specyficznego siedliska wynika z faktu, iż poza różnymi odmianami chrobotów w dnie lasu nie spotkamy innych roślin lub tylko w niewielkim procencie. W uroczysku Radyczyny przeważa chrobotek reniferowy i leśny. Wśród roślin chronionych na uwagę zasługuje mącznica lekarska. Sąsiedztwo Zbiornika Przykona i mnogość ryb sprawiły, że pojawiła się tu para bielików, która założyła w kompleksie gniazdo.