wróć

Schrony bojowe we wsi Tarnowa

Schrony bojowe we wsi Tarnowa to ciekawostka historyczna z okresu II wojny światowej. Znajdujące się przy trasie Turek-Koło stanowią wschodni fragment 30-kilometrowego pasa umocnień „Przedmościa Koło”, budowanych przez jednostki Armii „Poznań” od czerwca 1939 roku. Do wybuchu wojny z III Rzeszą udało się wznieść 21 schronów żelbetonowych na łuku między miejscowościami Genowefa na zachodzie, a Tarnowa-Nowa Wieś na wschodzie. Od strony Brudzewa po północnej stronie szosy znajduje się niewielki bunkier przeznaczony do ognia czołowego z ciężkiego karabinu maszynowego. Dwa schrony znajdują się m.in. po południowej stronie zabudowań.