wróć

Ruiny dworku w Korytkowie

Na trasie z Turku do Bogdałowa, znajduje się niewielka miejscowość Korytków, skrywająca ruiny okazałego XIX – wiecznego dworku.W swojej pierwotnej formie, dwór był murowanym, zwartym budynkiem na planie prostokąta. Nad wysokimi piwnicami znajdował się parter, a wyżej niskie piętro. Dworskiemu budynkowi, otoczonemu parkiem, towarzyszyły oficyna, kuźnia, obora, stodoła drewniana , stodoła murowana, wozownia, spichlerz, a także stajnie i chlewy. Na początku lat pięćdziesiątych w sąsiedztwie dworku powstała elektrownia Adamów. Na miejscu zburzonego folwarku wyrosło pracownicze osiedle. Pozostałości parku szybko zdziczały, a budynek dworski zaczął popadać w coraz większą ruinę.