wróć

Park dworski w Kawęczynie

Park dworski w Kawęczynie to jedno ze starszych i niezwykle klimatycznych miejsc w centrum miejscowość. Przy tworzeniu parku, w pierwszej połowie XIX w., użyto różnych gatunków drzew, wśród których znalazły się dęby, graby, lipy, jesiony, czeremchy, orzechy włoskie, modrzewie, sosny, świerki, topole i wierzby. Dziś z drzewostanu pozostało niewiele, a znajdujący się w rękach prywatnych park odcięty jest od zwiedzających miejscowość.