wróć

Osadnik Gajówka

Składowisko odpadów paleniskowych elektrowni „Adamów” w Turku o powierzchni 130 ha. Powstało na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia w miejscu wyrobiska odkrywki węgla brunatnego Adamów. Do końca 2017 roku trafiały tu powstałe w wyniku spalania węgla brunatnego popioły i żużle usuwane hydraulicznie, transportowane w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej na mokrą część składowiska, którego lustro wody zajmuje około 60ha (stan na 2019r.). Tam dochodziło do procesu sedymentacji, gdzie popioły lotne wapniowe, o silnie zasadowym charakterze 10-12pH, osadzały się na dnie zbiornika nadając mu lazurową barwę wody.

Przez ostatnie 10 lat lustro wody „turkowskiej riviery” uległo zmniejszeniu o ponad 20 ha. Wyłączenie elektrowni z dniem 1 stycznia 2018 roku sprawi, że za kilkanaście lat lazurowe jezioro zniknie, a jego krajobraz zmieni się w słoną pustynię niczym ta w Arizonie. Co jednak nie potrwa zbyt długo, bowiem od początku nowego stulecia na poletkach doświadczalnych prowadzone są badania rekultywacji wysypiska popiołów w kierunku leśnym, co zresztą dzieje się od kilku lat na terenie odparowalnika – suchym składowisku na Hałdzie Jeziorko. Ze względów bezpieczeństwa stosuje się ZAKAZ KĄPIELI, UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH i SPACERÓW BRZEGIEM JEZIORA !, osadnik można podziwiać tylko i wyłącznie z oznakowanego punktu widokowego przy drodze Laski-Psary (GPS 52.0072 18.5840 – parking przy punkcie widokowym).