wróć

Kościół św. Stanisława Biskupa w Białkowie Kościelnym

Najważniejszym zabytkiem Białkowa Kościelnego jest, zbudowany w 1809 roku, w najwyższym punkcie wioski, kościół Stanisława Biskupa. Drewniana budowla, prezentująca typ konstrukcji zrębowej, ze ścianami obłożonymi (oszalowanymi) deskami, składa się z nawy z prezbiterium i zakrystią oraz kruchty; ponad dwuspadowymi dachami wzrok przyciąga wieżyczka dawniej mieszcząca dzwon, czyli sygnaturka. Wewnątrz zachowało się XIX-wieczne wyposażenie w postaci ołtarzy i ambony. Kościół w Białkowie jest jedną z nielicznych zachowanych świątyń drewnianych na interesującym nas obszarze – warto sobie uświadomić, że przed połową XIX wieku większość wiejskich kościołów budowano właśnie z drewna, w prostych, pełnych uroku formach jakie możemy oglądać w Białkowie.