wróć

Kościół pw. św. Macieja w Głuchowie

Początki świątyni w Głuchowie datowane są na XVII w. Wtedy tez pojawiły się pierwsze zapiski o kościele, którego fundatorem został Tomasz Gałczyński – dziedzic Głuchowa. Była to budowla drewniana, wykonana z drzewa modrzewiowego. Najprawdopodobniej kościół posiadał trzy drewniane ołtarze – główny zawierający obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz boczne noszące wezwanie Cierpiącego Pana Jezusa  i Trójcy Świętej. Choć drewnianemu obiektowi udało się przetrwać I wojnę, to po roku 1919 spłonęła doszczętnie od uderzenia pioruna. Z czasem na potrzeby nowej świątyni zaanektowano podworski spichlerz, który do dziś służy mieszkańcom jako miejsce modlitw.  Do dziś w nowym kościele pozostały pamiątki z przeszłości parafii – drewniane rzeźby oraz fragmenty rzeźbiarskie z aniołkami.

Choć teraźniejszy budynek kościoła w Głuchowie ma w sobie niewiele z obiektu zabytkowego, to z pewnością warto do niego wejść, by zobaczyć pamiątkowe pozostałości po dawnej świątyni.