wróć

Kościół pw. św. Barbary w Turku

Skwer Jana Pawła II 1, 62-700 Turek

Przejdź na stronę

Historia powstania parafii sięga latach osiemdziesiątych, gdy ówczesny biskup diecezji włocławskiej Jan Zaręba i proboszcz parafii NSPJ w Turku ks. Kazimierz Tartanus zwrócili się do władz państwowych i administracyjnych o zgodę na wybudowanie nowego kościoła. Powstała wtedy świątynia w Kaczkach Średnich, oddalona od miasta, nie rozwiązywała jednak problemów duszpasterskich najstarszej turkowskiej parafii. Proboszcz ponowił więc wniosek o budowę nowego kościoła sugerując, aby że powinien on być zlokalizowany w rejonie nowego osiedla, które otrzymało nazwę Osiedla Wyzwolenia. Gotowość do zorganizowana nowej parafii zgłosił wikariusz parafii NSPJ, ks. Mirosław Frankowski. Została ona rozpatrzona pozytywnie przez biskupa włocławskiego.

27 maja 1989 r. dokonano poświęcenia placu kaplicy i krzyża pod nowy kościół i tym samym eryguje nową parafię pod wezwaniem św. Barbary, patronki górników, w Turku. W kolejnych miesiącach tegoż roku przygotowano projekty, by rozpocząć właściwą budowę. Projektem nowego kościoła zajął się architekt z Poznania inż. Marian Fikus. 23 maja 2009 r. miał miejsce uroczysty obrzęd dedykacji kościoła i ołtarza w parafii św. Barbary.

Parafia swoim zasięgiem obejmuje część Turku i kilka miejscowości należących do Gminy Turek.