wróć

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Russocicach

Russocice 19
62-710 Władysławów

Przejdź na stronę

Miejscowy kościół został ufundowany przez właścicieli wsi Russocice z końcem XV wieku. Powstał jako obiekt murowany z cegły w wątku polskim, wyposażony w wąską, ale bardzo wysoką nawę oraz niższą i węższą dwuprzęsłową część prezbiterialną, wyposażoną od strony północnej w pomieszczenie zakrystii. Najprawdopodobniej już w tym czasie kościół otrzymał wieżę wzniesioną na grubych ceglanych murach wzmocnionych szkarpami. Elewacje boczne ozdobiły ostrołukowe okna. Najprawdopodobniej w wieku XVIII kościół uległ przebudowie polegającej na budowie nieukończonej wieży o charakterze późnego baroku i przebudowie zakrystii i zmianie wystroju wnętrza świątyni. Kolejne przebudowy miały miejsce w XIX wieku. Obiekt otrzymał nowe zwieńczenie wieży, przebudowano szczyty, wyremontowano dach i dobudowano neogotyckie kaplice i nową zakrystię. Obiekt otrzymał także nowy wystrój malarski autorstwa Augusta Bertelmana. Dziś na szczególną uwagę zasługują późnobarokowe ołtarze datowane na około 1770 rok, ambona, neobarokowe ołtarze z XIX wieku oraz obrazy i przedstawienia figuralne z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem pędzla Ignacego Jasińskiego datowane na 1873 rok.