wróć

Kościół Nawiedzenia NMP w Psarach

Pierwsze pisane wzmianki o tutejszym kościele pochodzą z 1443 roku. Jednakże dzisiejszy kościół to budowla XX – wieczna, która stanęła na miejscu rozebranej XVIII – wiecznej świątyni. Nowy obiekt zaprojektował Jarosław Wojciechowski, jego budowę rozpoczęto w 1911 roku i ukończono w ciągu dwóch lat. W ten sposób powstała świątynia o bardzo modernistycznym jak na owe czasy charakterze. Pozbawiona detalu architektonicznego, wyposażona w wiele okien o bardzo zróżnicowanych wymiarach, pozbawiona symetrii, była czymś nowym w ówczesnej architekturze sakralnej. Lata 30-te XX wieku przyniosły prace nad polichromią świątyni. Jej autorami byli Apolinary Sperski, z którym po roku rozwiązano umowę oraz Konstanty Mackiewicz. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzący z poprzedniego drewnianego kościoła, datowany na I poł. XVIII wieku, krucyfiks z belki tęczowej datowany na XVIII wiek oraz na relikty wyposażenia przeniesione do Psar z kościoła w Słomowie Kościelnym.