wróć

Kościół Narodzenia NMP w Wyszynie

Jednym z najciekawszych zabytków gminy Władysławów jest kościół Narodzenia NMP w Wyszynie z XVIII w. Sakralną budowlę wzniósł Piotr Wyszyński, którego herb Dryja znalazł się na średniowiecznej, kamiennej chrzcielnicy zachowanej do aż do dziś. Drewniana świątynia powstała na zachód od siedziby szlacheckiej, zapewne otoczonej obronnymi fosami, być może mającej charakter murowanego dworu. W dobie rozwijających się w kraju ruchów reformacyjnych Andrzej Grodziecki obsadził kościół duchownym luterańskim. Gdy w 1617 roku pożar zniszczył całą miejscowość, z rezydencją Grodzieckich i kościołem włącznie, Adam Grodziecki, polityk, literat, senator, kasztelan nakielski i międzyrzecki postanowił przejść na katolicyzm. Z jego fundacji powstał nowy kościół drewniany z 1696 roku.