wróć

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku

Plac Henryka Sienkiewicza 4
62-700 Turek

Przejdź na stronę

To największy obiekt sakralny na terenie powiatu tureckiego. Wzniesiony wg. projektu Konstantego i Jarosława Wojciechowskich w latach 1904-1913, stał się ozdobą architektoniczna i punktem odniesienia na mapie miasta Turku. Obiekt wybudowany w stylu neogotyckim, orientowany, na planie krzyża, wzniesiony został z cegły w wątku polskim. Posiada strukturę trójnawowej bazyliki z pięcioboczną zakrystią. Na szczególną uwagę zasługuje bogata asymetryczna elewacja frontowa ze strzelistą wieżą z lewej strony. Jednak największy skarb świątyni stanowi jej wyposażenie autorstwa znakomitego krakowskiego artysty Józefa Mehoffera.  Jego autorstwa jest wspaniała polichromia powstała w latach 1933-1936. Warto zwrócić szczególnie uwagę na przedstawienia postaciowe umieszczone przez artystę w części prezbiterialnej. Na nie mniejszą uwagę zasługuje polichromia w części naw kościoła i chóru. Józef Mehoffer jest także autorem maryjnych witraży umieszczonych w prezbiterium i w nawach bocznych. Spod jego ręki wyszło także 16 obrazów olejnych, w tym Matka Boska Częstochowska, Św. Stanisław Kostka oraz stacje Męki Pańskiej. Jego autorstwa są także stalle obecnie znajdujące się w kaplicach naw bocznych jak i pomysł pozłocenia ołtarza głównego. Jest to jedyne kompleksowe wyposażenie świątyni jakie wykonał Mehoffer w ciągu swojego długiego życia artystycznego.