wróć

Hałda Bogdałów

W połowie ubiegłego stulecia grupa geologów poszukując ropy naftowej, natrafiła w okolicach Turku na złoża węgla brunatnego. Pracami kierował prof. Adam Patla – od jego imienia pochodzi nazwa kopalni, pierwszej odkrywki i elektrowni. Powstanie KWB “Adamów” i pierwsze prace górnicze w zakresie zdejmowania nadkładu rozpoczęły się w 1959 roku. Wkop otwierający zlokalizowano w rejonie wsi Warenka (w miejscu Hałdy Jeziorko). Trzy lata później na wykupionych gruntach rolnych wsi Pęcherzew i Chlebów rozpoczęto zwałowanie nadkładu, który zbieranego przy użyciu koparek łańcuchowych i frezowo-kołowych, a następnie przemieszczano za pomocą taśmociągów. Zwałowisko zewnętrzne budowano dwuetapowo, tworząc dwie warstwy sypane podpoziomowo i nadpoziomowo. Do końca roku 1970 na obszarze 318 ha, zazwałowano 125mln m3 nadkładu z odkrywki Adamów, a w latach 1975-1980 na obszarze 95 ha dozazwałowano 20mln m3 nadkładu z odkrywki Bogdałów.
W ten sposób powstała Hałda Bogdałów – płaskowyż wypiętrzony 45 m ponad powierzchnię terenu o łącznej powierzchni około 413 ha. Już od roku 1968 przystąpiono do rekultywacji biologicznej zwałowiska, na którego skarpach uczniowie oraz górnicy działający w ramach czynów społecznych dokonali nasadzeń topoli, robinii akacjowych i rokitnika. Półki i wierzchowinę obsiano lucerną i nostrzykiem. Dalszym zalesianiem hałdy zajęli się pracownicy Nadleśnictwa Turek, którzy na skarpach i wierzchowinie wprowadzili prawie wszystkie gatunki lasotwórcze: świerk pospolity, sosnę pospolitą, modrzew, rodzime dęby, dąb czerwony, klon, klon zwyczajny, jawor, olszę szarą, olszę czarną, jesion wyniosły, brzozę brodawkowatą i różne gatunki topól. Na wschodnim stoku wzniesienia znajduje się rozległy punkt widokowy (GPS 52.0364 18.5991). Podziwiać można z niego kompleksy leśne w gminach Brudzew i Przykona oraz wkop końcowy eksploatowanej odkrywki „Adamów”, w miejscu którego niebawem powstanie ponad 300-hektarowy zbiornik wodny. Przy sprzyjających warunkach meteorologiczny wprawne oko może dostrzec odległą wieżę zamku w Uniejowie i kościół w Chełmnie nad Nerem.