wróć

Cmentarz parafialny w Goszczanowie

Będąc w Goszczanowie koniecznie trzeba odwiedzić miejscowy cmentarz parafialny, założony we wschodniej części miejscowości w 1818 roku. Na szczególną uwagę zasługują grobowce szlacheckie z drugiej połowy XIX wieku. W klasycystycznej kaplicy Unrugów pochowano powstańca styczniowego Kazimierza Unruga, zmarłego 8 maja 1863 roku wskutek ran odniesionych w czasie bitwy z Rosjanami pod Kołem; spoczywa tu także ostatni właściciel Sulmowa, Jan Unrug. Z 1829 roku pochodzi obelisk, oznaczający miejsce spoczynku proboszczów goszczanowskich. Warte uwagi są monumentalne grobowce Komorowskich i Zaborowskich. Z lat 70. XIX wieku pochodzą dwa pomniki nagrobne – Antoniny z Zaborowskich Sulimierskiej (1877) i Franciszka Sulmierskiego (1876). Obie neoantyczne kompozycje rzeźbiarskie, z płaskorzeźbami figuralnymi i alegorią Rolnictwa na nagrobku Sulmierskiego, prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny – powstały w pracowni Andrzeja Pruszyńskiego,  warszawskiego rzeźbiarza portretowego, autora dziesiątków nagrobków na cmentarzach warszawskich (min. na Powązkach) i w całym kraju. Oba nagrobki świadczą nie tylko o jego talencie, ale i o możliwościach finansowych tutejszej szlachty.