wróć

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Do 20 sierpnia do godziny 20.00 potrwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego.

Będzie to ogólnopolskie szkolenie on-line dla członków KGW w zakresie zdobycia nowej, praktycznej wiedzy przydatnej do wytwarzania produktów o podwyższonych walorach zdrowotnych oraz wykorzystania dóbr natury. W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy:

1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.),

2: komunikacja interpersonalna, 

3: produkcja i przetwórstwo,

4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny).

oraz kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej i wyjazd studyjny połączony z obserwacją procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)