wróć

Krajobraz natury, krajobraz przemian

  • Długość szlaku: 28 km Długość szlaku: 28 km
  • trasa samochodowa (omijając odcinek wału - czerwony) trasa samochodowa (omijając odcinek wału - czerwony)
  • trasa rowerowa (2 – 2,5 h przy średniej prędkości 12 – 15 km/h) trasa rowerowa (2 – 2,5 h przy średniej prędkości 12 – 15 km/h)

Szlak z Uniejowa do Turku lub w kierunku przeciwnym, Wałem Warty, tuż obok dwóch zbiorników pokopalnianych.

Dojazd z uzdrowiska Uniejów lub wycieczka z Turku w tamtą stronę. Przejazd urokliwą Doliną Warty, obszarem Natura 2000 – Obszar pomiędzy Wartą a wałem przeciw – powodziowym (dyrektywa ptasia – miejsca ważne dla ptaków, bytowania, gniazdowania, odpoczynku na przelotach). Między Uniejowem a Kołem rzeka płynie w kierunku północnym i z obu stron ograniczona jest wałem przeciwpowodziowym po którym wiedzie droga do Koła. Dalej droga wiedzie przez tereny pokopalniane i dwa zbiorniki (Gajówka i Jakubka), które powstały wskutek działalności kopalni. Na końcu podróży trasa wiedzie zaraz przy ogromnych chłodniach elektrowni Adamów, które można podziwiać z bliska.

Oprócz wspomnianych powyżej zbiorników pokopalnianych, jadąc szlakiem zobaczyć możemy m.in. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, kościół ewangelicki pw. Łaski Bożej w Turku, kościół pw. św. Barbary w Turku, kościół Nawiedzenia NMP w Psarach, Uroczysko Radyczyny.