Produkty lokalne

Ważnym elementem naszego portalu jest prezentacja produktów i usług lokalnych wytwórców, artystów i rękodzielników, działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ich twórczość promuje nasz region, a oni sami pielęgnują lokalną historię, tradycje, kulturę i kuchnię.

Produkt Certyfikowany Ziemi Tura

Usługi

  • Wszystkie
  • Rzeźbiarstwo

Produkt

  • Wszystkie

RĘKODZIELNICY I WYTWÓRCY NASZEGO REGIONU

Niebawem w tym miejscu, znajdować się będą opisy naszych lokalnych rękodzielników i wytwórców, których prace i wyroby zyskały uznanie w oczach członków Komisji przyznającej certyfikat produktu lokalnego.. Znajdą się tu zarówno produkty żywnościowe, jak i rękodzieło, które wiążą się z tradycją i historią naszego regionu, które odznaczają się wysoką jakością oraz unikatowością ze względu na sposób wykonania i użyty surowiec.

Zobacz więcej >
RĘKODZIELNICY I WYTWÓRCY NASZEGO REGIONU