Turek

Teraz, , godz..

Jutro:

Przypomnij mi hasło

rrrr-mm-dd

Oświadczam, że akceptuję regulamin strony

Oświadczam, że akceptuję regulamin forum

Czy chcesz otrzymywać newsletter?

Zbiornik Bogdałów

Brudzew

Powstały w latach dziewiedziesiątych zbiornik pokopalniany w miejscowości Bogdałów dziś stanowi jedynie atrakcję przyrodniczą. Wcześniej zbiornik pełnił funkcję łowiska, obecnie tylko  przeciwpożarową. Głębokość wody dochodzi tutaj do 12 metrów, występują niebezpieczne rozpadliny i uskoki gruntu, stąd też całkowity zakaz kąpieli.

Bogdałów
62-720 Brudzew

Zbiornik w Janiszewie

Brudzew

W miejscowości Janiszew warto się zatrzymać przy sztucznym zbiorniku wodnym, znajdującym się na terenie zwłowiska zewnętrznego odkrywki Koźmin. W przyszłości zbiornik ma mieć charakter rekreacyjny, stwarzający warunki do uprawy sportów motorowodnych. Zbiornik "Janiszew" powstał w ramach prac rekultywacyjnych prowadzonych przez Kopalnię na terenie zwałowiska wewnętrznego Odkrywki "Koźmin" w granicach gminy Brudzew.
Przez lata istnienia KWB "Adamów" prowadzony był rolny lub leśny kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Wiązało się to z przekonaniem, że teren powinien być zagospodarowany rolniczo lub leśnie jeżeli przed eksploatacją górniczą był tak eksploatowany. Pierwsza próba zmiany tego sposobu myślenia miała miejsce w latach 1993 - 94 i wiązała się z likwidacją wyrobiska poeksploatacyjnego Odkrywki "Bogdałów". Zbiornik ten początkowo przewidziany jako przeciwpożarowy - stał się też zbiornikiem rekreacyjnym i w podobny sposób planowane jest wykorzystanie zbiornika "Janiszew".

Janiszew
62-720 Brudzew

Czarny Las

Przykona

Czarny Las to miejsce wilgotne, ciemne, nieprzyjazne i bagniste - prawdziwa dżungla Ziemi Turkowskiej. Można śmiało powiedzież, ż to ostatni fragment lasu na terenie Nadleśnictwa Turek, który w bardzo małym stopniu jest poddany presji człowieka. Susze, chęć pogłębiania koryt rzecznych i osuszania terenów przez melioracje są dla niego wielkim zagrożeniem. Najcenniejsze są siedliska źródliskowych lasów łęgowych z licznymi gatunkami chronionymi. W leśnych ostępach gnieżdżą się bociany czarne, myszołowy, jastrzębie, żurawie. Ostoję mają jelenie, sarny i dziki. Las przecinają, widoczne do dziś, transzeje ziemne (okopy) z II wojny światowej, wykopane na polecenie okupanta przez miejscową ludność.

Czarny Las
62-731 Przykona

Osadnik Gajówka

Przykona

Osadnik Gajówka zwany przez okolicznych mieszkanców Lazurowym Wybrzeżem to sztuczny zbiornik wodny powierzchni około 100 ha, zlokalizowany na terenie gminy Przykona, w pobliżu miejscowści Laski i Psary, tuż przy dorze krajowej nr 72. Zbiornik stanowi fragment dawnego wyrobiska KWB Adamów. Został wypełniony wodą i jest wykorzystywany jako składowisko popiołów i żużli przez Elektrownię Adamów, która transportuje je tutaj w formie pulpy. Charakteryzuje się lazurową taflą wody, zabarwioną tak dzięki zawartemu w niej węglanowi wapnia. Z uwagi na skład wody, jej silnie zasadowy odczyn (pH około 12) i nieustabilizowane, grząskie brzegi, zabroniona jest kąpiel i chodzenie obwodem akwenu. W północnej części, przy lokalnej drodze, utworzono  punkt widokowy (115 m n.p.m.), zapewniający możliwość oglądania panoramy zbiornika.

Laski - Psary
62-731 Przykona

Uroczysko Radyczyny

Przykona

Uroczysko Radyczyny to rozległy kompleks leśny porośnięty przede wszystkim sosną pospolitą. Ubogie siedlisko borów świeżych i suchych, ze względu na niedobór wody oraz niską klasę gleb, gdzie drzewostany charakteryzują się niską jakością techniczną, małym zróżnicowaniem zwierząt, krzewów i roślin zielnych. Pomimo to, wśród nich znajduje się jednak coś bardzo cennego dla leśnika i przyrodnika - bory chrobotkowe, niezwykle rzadkie na terenie Polski, objęte programem NATURA 2000. Nazwa tego specyficznego siedliska wynika z faktu, iż poza różnymi odmianami chrobotów w dnie lasu nie spotkamy innych roślin lub tylko w niewielkim procencie. W uroczysku Radyczyny przeważa chrobotek reniferowy i leśny. Wśród roślin chronionych na uwagę zasługuje mącznica lekarska. Sąsiedztwo Zbiornika Przykona i mnogość ryb sprawiły, że pojawiła się tu para bielików, która założyła w kompleksie gniazdo.

Radyczyny
62-731 Przykona

Zbiornik Przykona

Przykona

Utworzony w 2004 r. zbiornik Przykona to doskonałe miejsce, dające możliwości rekreacyjne.  Oraz stwarzające  warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb. Wzdłuż brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża, przy której funkcjonuje strzeżone kąpielisko oraz zainstalowane są 3 pomosty. W okresie letnim turyści mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, małej  gastronomi oraz punktu sanitarnego. Zbiornik dzięki dogodnej róży wiatrów oraz znajdującej się na jego środku wyspie i łagodnym brzegom bez zadrzewień stwarza doskonałe warunki  do uprawiania  windsurfingu.Gmina podzieliła także 22 ha terenów rekreacyjnych pod zabudowę letniskową, która rozwija się intensywnie i każdego roku sukcesywnie wzrasta liczba powstałych domków letniskowych.

Przykona - Zimotki
62-731 Przykona

 

Wąwóz w Międzylesiu

Władysławów

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych w gminie Władysławów jest malowniczy wąwóz znajdujący się w miejscowości Międzylesie. Działanie kół pojazdów, specyficzny układ geologiczny i spływająca woda, pochodząca z opadów atmosferycznych przyczyniły się do powstania tego niezwykłego miejsca, liczącego sobie prawie 500 metrów długości. Jest to najdłuższy i najgłębszy wąwóz znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Turek. 

Międzylesie
62-710 Władysławów

Zbiornik wodny w Russocicach

Władysławów

W miejscowości Russocice warto zatrzymać przy napełniającym się wodami podziemnymi, naturalnie migrującym, sztucznym zbiorniku wodnym, znajdującym się na terenie zwałowiska zewnętrznego odkrywki Władysławów. W przyszłości zbiornik ma mieć charakter rekreacyjny. W gminie Władysławowów planowane jest powstanie kąpieliska, a także stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych, czy pływania skuterami wodnymi i motorówkami. Gmina posiada koncepcję zagospodarowania zbiornika wodnego opracowaną przez Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
w Poznaniu,  która przewiduje lokalizację  na terenach pokopalnianych nowoczesne osiedle mieszkaniowe wraz z całą niezbędną infrastrukturą.

Russocice
62-710 Władysławów

Park dworski w Kawęczynie

Kawęczyn

Park dworski w Kawęczynie to jedno ze starszych i niezwykle klimatycznych miejsc w centrum miejscowość. Przy tworzeniu parku, w pierwszej połowie XIX w, użyto różnych gatunków drzew, wśród których znalazły się dęby, graby, lipy, jesiony, czeremchy, orzechy włoskie, modrzewie, sosny, świerki, topole i wierzby. Dziś z drzewostanu pozostało niewiele a znajdujący się w rękach prywatnych park odcięty jest od zwiedzających miejscowość.

Kawęczyn
62-704 Kawęczyn

Dąb Bartek

Malanów

Dąb Bartek, będący pomnikiem przyrody znajduje się w miejscowości Kotwasice i jest symbolem gminy Malanów – z tego powodu znajduje się w herbie miejscowości. Według legendy wypoczywał w jego cieniu Napoleon wracając z podboju Europy. Obwód drzewa wynosi około 8,4 m natomiast wiek szacowany jest na ponad 500 lat.Od kilkudziesięciu lat "Bartek" znajduje sie pod ścisłą ochroną. W 1963 r. zaplombowano część murszejących pni i usunięto konary zapewniając bezpieczeństwo ludziom.

Kotwasice
62-709 Malanów

Sosna w Celestynach

Malanów

W miejscowości Celestyny warto zatrzymać się przy kilkusetletniej sośnie, będącej pomnikiem przyrody. Drzewo mające 15 metrów wysokości i 330 centymetrów obwodu od 1978 r. objęte jest ochroną.

Celestyny
62-709 Malanów

Głaz narzutowy we wsi Wrząca

Turek

Kilkaset metrów od trasy głównej Turek - Konin, pośród pól, przy szlaku rowerowym PANORAMA znajduje się sporych rozmiarów głaz narzutowy, kształtem przypominający szeroką włócznię lub strzałę. Kwarcytowy kamień o obwodzie ponad 8 m i wysokości 1 m składa się z wyraźnie wyodrębnionych dwóch części – poziomego trójkąta z trzema wgłębieniami i przyłączonego do niego  trapezu. Największe z wgłębień ma kształt symetrycznej wanienki o długości ok. 112 cm. Obok niego znajdują się dwa kolejne – jedno w kształcie garnka, drugie w kształcie formy stożkowej. Wklęsłości są zupełnie gładkie, wypełnione wodą deszczową. Swój kształt najprawdopodobniej zawdzięcza procesom wietrzenia – oddziaływania wody. Pojawiła się także hipoteza, zakładająca, że kamień został sztucznie obrobiony, na potrzeby ołtarza prasłowiańskiego. Z głazem związana jest lokalna legenda, według której kamień został przemieniony w wanienkę przez przechodzącą obok Matkę Boską z dzieciątkiem. W skutek cudownej kąpieli, zbierająca się w we wgłębieniach woda nabrała właściwości leczniczych. Jednak kiedy miejscowy owczarz przemył nią oczy swojemu psu, straciła swoją cudowną moc.

Wrząca
62-700 Turek

Hałdy Bogdałów

Brudzew

W latach 70-tych wraz z wykopywaniem dołów kopalnianych na terenie odkrywki "Adamów" i "Bogdałów" usypano sztuczne wzgórza, które tworzą płaskowyż o powierzchni 3,18 km 2 i wysokości względnej 38,2 m.
Bogdałów
62-720 Brudzew

Lipickie Mokradła

Goszczanów

W 2005 roku na terenie lipickich terenów bagienno – torfowych ustanowiono zespół przyrodniczo krajobrazowy ,,Lipickie Mokradła’’ o powierzchni 721 ha. Teren ten został objęty ochroną prawną – obszar Natura 2000. Lokalni mieszkańcy nazywają go potocznie ,,Lipickimi błotami”. Jest to jedna z najbardziej wartościowych ostoi ptactwa wodno – błotnego, jaka znajduje się pomiędzy stawami w dolinie rzeki Baryczy a rezerwatem „Jeziorsko”. Dotychczasowe obserwacje potwierdzają występowanie tutaj ponad 100 gatunków ptaków preferujących podmokłe siedliska. Teren został zakwalifikowany, jako cenne miejsce lęgowe. Wśród ptaków zamieszkujących ten obszar wymienić należy choćby czaplę białą, żurawia oraz bociany w tym rzadko występującego bociana czarnego. Szczególna mozaika terenów stanowiących rozległe naturalne trzcinowiska oraz terenów wykorzystywanych rolniczo, stanowi o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych.

Odkrywka ,,Adamów"

Turek

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A w Turku powstała w latach 1959 - 1964r. W chwili obecnej węgiel brunatny wydobywany jest z dwóch odkrywek: ,,Adamów" i ,,Koźmin". Odkrywka ,,Adamów’’ jest eksploatowana od 1964 r. - kopalnia posiada koncesję na wydobycie węgla z tej odkrywki ważną do  maja 2020 r. Na koniec  grudnia 2011 r. zasoby bilansowe odkrywki Adamów były na poziomie 35,8 mln ton, a pozabilansowe 43,3 mln ton.

Panorama Turku - Turkowice

Turek

Wieża obserwacyjna

Turek

Zdżenice

Malanów

Stanowiska Archeologiczne + odkrywka

Brudzew

Na zakręcie

Malanów

W oddali Kościół

Malanów

Panorama Turku - Grabieniec

Turek

Żwirownia - Dzierżązna

Turek

Dzierżązna (Obrębizna)

Turek

Kopce - pozostałości po grodziskach

Dobra

Na terenie Piekar i Woli Piekarskiej zlokalizowano kopce - pozostałości po grodziskach z XII - XIV wieku. Są to obiekty, świadczące o interesującej przeszłości tych okolic...

Stawy Chrapczewskie

Dobra

Pozostałością po młynie i foluszu są stawy w Chrapczewie, z których jeden ma szczególne usytuowanie pośród otaczającego go lasu. Na wschód od groty emausowej można zauważyć źródło, od którego bierze swój początek jeden z cieków wodnych tworzących strumień Zdrój. Jest to bardzo urokliwe miejsce. 

Rozlewiska przy stawach

Dobra

Przy stawach chrapczewskich znajdują się rozlewiska. Skarpy porośnięte są porostami, mchami, paprociami i pięknymi okazami starodrzewia. Żyje tu mnóstwo ptaków, w tym dzięcioły. Na cieku wodnym płynącym ze śródleśnego stawu wybudowano stopnie wodne, które poprawiają retencję wody i zachwycają turystów. Na południe od Zdroju wybudowano kilka stawów, które stanowią nowy element ekosystemu okolicy. Legenda mówi, że w dniu procesji wody Zdroju mają właściwości uzdrawiające i odmładzające. 

Żwirownie - Dąbrowa

Dobra

Na terenie wsi Dąbrowa znajdują się żwirownie, w wyrobiskach których przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa można zobaczyć ciekawe profile geologiczne i przy odrobinie szcześcia trafić na wapienne fragmenty skamielin sprzed milionów lat. 

Wydma śródlądowa

Dobra

Interesującym miejscem w krajobrazie okolic Chrapczewa jest wydma śródlądowa, która ma początek na wysokości wsi Chrapczew i ciągnąca się przez kilka kilometrów w kierunku wschodnim, aż do wsi Czyste i Zagaj. W Szymanach można oglądać fragmenty odsłoniętej wydmy z ubogą roślinnością kserotermiczną, wrzosami, karłowatymi sosnami i żarnowcem.

Wykopaliska archeologiczne

Dobra

Archeolodzy po badaniach w 2011 r. zlokalizowali założenia z 4-ech okresów. Efekty badań były zaskakujące. Pierwszym założeniem było grodzisko na planie sześcioboku - XIV w., kiedy właścicielem dóbr byli Zarembowie z Kalinowej. Była to budowla drewniana w kształcie wieloboku. Następne założenie posiadające fundamenty wykonane z dużych eratyków i mniejszych kamieni polnych - XV w. w czasach Grabskich, byc może Stanisława, tego, który ufundował murowany kościół w Dobrej. Był to dwór obronny, który mógł być zniszczony w czasie Potopu lub III wojny północnej. Trzecim obiektem był dwór murowany z fundamentami z kamieni, cegły, wapnia - z czasów Walewskich lub Mączyńskich. Prof. Kajzer twierdził jednak, że dwór był drewniany. Czwartym obiektem była budowla nazwana przez archeologów kuchnią, ale mogła być to inna budowla gospodarcza. Przy budowie obiektów sportowych natrafiono na ślady osadnictwa z ceramiką z XIC w. Grodzisko Zarembów w zakolu cieku wodnego dało początek osadnictwa w okolicy. 

Park w Skęczniewie

Dobra

Park dworski z alejami lipowymi oraz okazami starodrzewia. W bezpośrednim sąsiedztwie parku przy drodze asfaltowej stoi dąb szypułkowy - pomnik przyrody.

Starorzecze Warty

Dobra

Na terenie chronionym cennymi obiektami są starorzecza Warty będące miejscem lęgu sporej liczby gatunku ptactwa. W lasach można spotkać różne gatunki dzikich zwierząt takich jak: sarna, dzik, jeleń, lis, a na ciekach wodnych bobry. Niekiedy pojawiają się łoś bądź jenot, a nawet borsuk.

Zbiornik Żeronice

Dobra

Na Teleszynie, na gruntach byłej osady młynarskiej Jabłonka wybudowano zbiornik retencyjny o pow. ok. 12 ha. Zbiornik niekiedy nazywany jest Jeziorem Żeronickim, ale często też przez okolicznych mieszkańców po prostu Basenem. W latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku do lat 80-tych na obrzeżach zbiornika funkcjonował mały ośrodek wypoczynkowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego i kąpieliskiem. Obecnie zbiornik przyciąga wielu wędkarzy. Jest miejscem organizowania większości zawodów wędkarskich przez koła zrzeszone w PZW działające w powiecie tureckim.

Warta - zapora

Dobra

W obrębie zbiornika znajduje się odcinek rzeki Warty od 484,3 km (zapora czołowa) do 503,7 km (most w mieście Warta). Zapora czołowa o długości 2,73 km wykonana została z piasków średnioziarnistych z żelbetowym ekranem skarpowym. Maksymalna wysokość zapory wynosi 12 m, a szerokość jej korony 12 m. Korona zapory znajduje się na wysokości 124,50 m n.p.m. Biegnie nią droga wojewódzka nr 478 o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem od strony wody oraz z tarasami widokowymi w górnej części ekranu. W przeszłości zdarzało się, że w okresie zimowym w części wschodniej zapory czołowej na koronie pojawiły się dość duże ilości piasku. Okazało się, że silne wiatry z kierunku południowego powodowały swego rodzaju "burze piaskowe". Wiatr zabierał piasek z odkrytego w tym okresie roku dna zbiornika. 

Zbiornik Jeziorsko

Dobra

Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpiło 8 czerwca 1995 r. Po wybudowaniu akwen stał się dość szybko miejscem pobytu wielu gatunku ptaków. Jeszcze 1998 r. w części południowej utworzono rezerwat ornitologiczny, natomiast w 2008 r. wyznaczono obszar specjalnej ochrony potaków NATURA 2000. Gniazduje tu ok. 170 gatunków ptaków, zwałaszcza wodno-błotnych, a w okresie przelotów łącznie przebywa do 230 gatunków. Cały obszar zajmuje powierzchnie 10186,30 ha, z czego w gminie Dobra zajmuje pow. 615,70 ha. Pozostały obszar znajduje się na terenie gmin: Pęczniew, Warta i Sieradz. Wody zbiornika są miejscem odbywania cyklicznych zawodów sportowych. Każdego roku w maju odbywa się edycja Pucharu Polski w windsurfingu, a latem Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko. W przeszłości odbywały się motorowodne mistrzostwa Polski, które przyciągały wiele tysięcy widzów.